Nyheter

Kraftig fremgang for Corporate Communications

Kommunikasjonsbyrået Corporate Communications AS økte byråinntekten med 36 prosent i 2018.

– 2018 var nok et solid år. Da vi startet opp i 2011 spurte vi kundene hva de ønsket seg. Svaret var et profesjonelt kommunikasjonsmiljø som forstår forretning og strategi, som gir råd basert på analyse, erfaring og samfunnsforståelse og evne til å gjennomføre. Siden oppstarten har vi kombinert strategisk kommunikasjonskompetanse med operativ gjennomføringsevne, og vi har utviklet oss i takt med kundene og endringene i deres behov, sier Are Slettan, managing partner i Corporate Communications.

Corporate Communications bistår kunder med kommunikasjons- og medierådgivning, finansiell kommunikasjon, krisehåndtering, samt samfunns- og myndighetskontakt. Selskapet hadde byråinntekter på 46,3 millioner kroner i 2018, en økning på 36 prosent fra 34,1 millioner året før. Byråinntekt per aktivt rådgiverårsverk var 2,65 millioner kroner, opp fra 2,45 millioner foregående år. Driftsresultatet ble 10,2 millioner kroner, mot 6,3 millioner i 2017.

Nøkkeltall (mill. kroner)

2018*

2017

Endring

Driftsinntekter

49,0

35,8

+37%

Byråinntekter

46,3

34,1

+36%

Driftsresultat

10,2

6,3

+61%

Resultat før skatt

10,2

6,3

+61%


* Tallene for 2018 er ikke revidert.

– I den grad det finnes en hemmelighet bak fremgangen vår, ligger den i en kultur som gjør at folk trives, blir værende og får utvikle seg over tid. Gjennomtrekk er gift i vår bransje, og det gjelder både ansatte og kunder. Vi ser at kundene vil ha langsiktige og tillitsbaserte forhold til sine rådgivere, og det har vi tenkt å fortsette å tilby dem. Mantraet vårt er at det skal være en glede å jobbe i og med Corporate Communications, sier Slettan. 

Corporate Communications har nå 21 ansatte. Av disse er det 12 partnere som eier selskapet. Selskapet skal fortsatt rendyrke sin rådgiverrolle innen virksomhetskommunikasjon og strategi. 

– Vi skal ikke være alt for alle. Hvis en kunde trenger et reklamebyrå eller en webdesigner, anbefaler vi heller de beste innen de områdene enn å fuske i faget selv. Vi er veldig for samarbeid. Ved å rendyrke vår rådgivning og samarbeide bredt med relevante selskaper, skaper vi størst verdi for kunden, sier Slettan.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Are Slettan, managing partner, Corporate Communications AS, tlf: 92 22 29 78

Corporate Communications er et rådgivingsselskap innen virksomhetskommunikasjon og strategi. Selskapet hjelper virksomheter og ledere til å nå sine mål gjennom å forstå og snakke bedre med omverdenen – spesielt i møte med aktører de ikke selv håndterer i det daglige, for eksempel media, politikere eller investorer. Filosofien bak selskapet er at små og fagtunge team utvikler og gjennomfører kommunikasjonsstrategier, planer og konkrete tiltak som er forankret i virksomhetens overordnede strategi og mål. Corporate Communications er eid av ansatte og holder til på Tjuvholmen i Oslo.


To nye til Corporate Communications

For å håndtere en økende oppdragsmengde har kommunikasjonsbyrået Corporate Communications ansatt Kine Nossen og Elise Fischer som konsulenter.

Kine Nossen (28) kommer fra stillingen som fag- og forskningspolitisk ansvarlig i Norsk studentorganisasjon og har hatt en rekke verv innen studentpolitikk. Hun har en master i entreprenørskap og innovasjon fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, og er i tillegg utdannet førskolelærer.

Elise Fischer (27) har nettopp fullført en mastergrad i politikk og kommunikasjon ved London School of Economics og har også bachelorgrader i statsvitenskap og markedsføring. Hun har omfattende arbeidserfaring fra kommunikasjons- og advokatbransjen under studiene.

– Kine og Elise skilte seg ut blant nærmere 80 søkere, og vi gleder oss til en høst med et enda større og sterkere CC-lag. Som selskap legger vi vekt på at alle ansatte skal ha en tydelig karriere- og utviklingsstige, med mulighet for partnerskap. Det bidrar til at få kolleger slutter hos oss, og derfor er det viktig å kontinuerlig sørge for en god miks mellom erfarne rådgivere og nyere krefter, som Kine og Elise representerer, sier Are Slettan, managing partner i Corporate Communications.

Corporate Communications fokuserer på virksomhetskommunikasjon, finansiell kommunikasjon, samfunnskommunikasjon, medierådgivning, digital kommunikasjon og beredskaps- og krisehåndtering. Etter de siste ansettelsene har Corporate Communications 21 ansatte, hvorav 12 er partnere.

– Siden oppstarten i 2011 har vi vokst i takt med økende etterspørsel fra kundene. Vi ser at profesjonelle innkjøpere av kommunikasjonstjenester setter pris på en stabil og erfaren stab som leverer kunnskapsbasert kommunikasjonsrådgivning av høy kvalitet. Derfor går vi mot tosifret prosentvis vekst også i 2018, sier Slettan.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Are Slettan, managing partner, Corporate Communications AS, tlf: 92 22 29 78

Corporate Communications bistår ledelsen i norske og internasjonale selskaper, offentlige virksomheter og interesseorganisasjoner med tjenester innenfor strategisk og operativ kommunikasjonsrådgivning. Selskapet bygger sin rådgivning på analyse og gjennomføringskraft, utført av små, fagtunge team med prosjekttilpasset spisskompetanse. Corporate Communications er eid av ansatte og har en sterkt voksende oppdragsmengde. Selskapet holder til på Kavringen Brygge, ytterst på Tjuvholmen i Oslo.


 

 

Besøksadresse: Kavringen brygge 2, 0252 Oslo

Tel: +47 23 89 89 30 

Postadresse: Kavringen brygge 2, 0252 Oslo

Organisasjonsnummer: 996 379 183