Hilde Widerøe Wibe

  • Partner
  • +47 481 31 153
  • hilde.wibe@corpcom.no

  • Hilde Widerøe Wibe er partner i CC. Hun rådgir og kurser ledere i private og offentlige virksomheter med strategiske og operative utfordringer innen kommunikasjon og samfunnskontakt, og bistår bedrifter med budskapsutvikling, posisjonering og interessentanalyser. Hilde har bred politisk erfaring og dyp innsikt i politiske prosesser, blant annet som næringspolitisk direktør i Abelia fra 2013–2018, og kommunikasjonsdirektør samme sted fra 2008. Hun har tidligere vært direktør for myndighetskontakt i Telenor og prosjektleder i IKT-Norge og i Nærings- og handelsdepartementet. Hilde har god innsikt i digitale trender og kan bistå bedrifter i endringsprosesser. Hun har gjennom sine tidligere jobber vært rådgiver for ledere innen sektorer som IKT, forskning, utdanning, konsulenter og organisasjoner. Hilde har skrevet boken: Å skape mening – refleksjonsbok for ledere og medarbeider, og kan bidra med kurs og rådgivning innen ledelseskommunikasjon og hvordan bli en bedre leder. Hun har lang erfaring som foredragsholder og konferansier, og tar både konferansier/ordstyrer roller, samt gir råd til andre som skal på scenen.


 

 

Besøksadresse: Kavringen brygge 2, 0252 Oslo

Tel: +47 23 89 89 30 

Postadresse: Kavringen brygge 2, 0252 Oslo

Organisasjonsnummer: 996 379 183