Kine-Elena Reigstad

  • Seniorrådgiver
  • +47 993 64 166
  • kine.reigstad@corpcom.no

  • Kine-Elena Reigstad er seniorrådgiver i Corporate Communications. Hun bistår virksomheter med finansiell rapportering og investor relations. Kine jobbet i EY fra 2013 til 2017, hovedsakelig med revisjon av børsnoterte selskap. Fra 2017 til 2019 jobbet hun i Nordic Semiconductor, som er notert på Oslo Børs. I Nordic Semiconductor hadde hun rollen som konsernkontroller og var sentral i utarbeidelse av årsrapporter, kvartalsrapporter og -presentasjoner. Hun var også investor relations manager og bisto med organisering og gjennomføring av roadshow, investorpresentasjoner og kommunikasjon mot finansmarkedet. I studietiden var Kine med på å starte Økonomiformidlingen ved Norges Handelshøyskole. Kine har en master fra NHH med spesialisering i økonomisk styring, i tillegg til til en master fra BI i regnskap og revisjon. På fritiden er Kine å finne som instruktør på Barry’s Bootcamp i Parkveien.


 

 

Besøksadresse: Kavringen brygge 2, 0252 Oslo

Tel: +47 23 89 89 30 

Postadresse: Kavringen brygge 2, 0252 Oslo

Organisasjonsnummer: 996 379 183