Digital kommunikasjon

Dagens mediebilde endres i rekordfart, og det er ikke lenger bare de tradisjonelle mediene som setter dagsorden. Bruken av sosiale medier er stadig økende og må anses som en integrert del av kanalene virksomheter kan kommunisere gjennom.

Vi sitter på kompetanse om bruken av sosiale medier, og kan holde kurs om hvordan man kombinerer tradisjonell og digital PR for å oppnå best mulig synlighet. Du lurer kanskje på hvordan kanaler du bør ta i bruk og hva som funker best? Våre rådgivere har bred erfaring fra dette området og hjelper gjerne til.

Vi tilbyr blant annet videokurs for sosiale medier, som gir innsikt i bruken av film til historiefortelling i kort format, egnet for publisering på sosiale medier. Kurset har en teoretisk del, der vi går gjennom premisser, struktur og forutsetninger for å finne, produsere og sette sammen slike produksjoner, og en praktiske del som tar for seg selve produksjonen, hvilke verktøy og hva som fungerer visuelt i det korte formatet.

Vi bistår med:

  • Foredrag, workshops og kurs
  • Digital rådgivning
  • Sparring på redaksjonsmøter
  • Tilrettelegging av kreative prosesser
  • Idéutvikling og produksjon av innhold
  • Drifting av kontoer og annonsering

Ved spesielle behov for spisskompetanse på dette området, henter vi inn eksterne samarbeidspartnere.

 

 

Besøksadresse: Kavringen brygge 2, 0252 Oslo

Tel: +47 23 89 89 30 

Postadresse: Kavringen brygge 2, 0252 Oslo

Organisasjonsnummer: 996 379 183