Virksomhetskommunikasjon

Virksomhetskommunikasjon er spesialisert kommunikasjon rettet mot kritiske og kravstore målgrupper. Flere av rådgiverne i Corporate Communications har erfaring fra lederstillinger i norske og internasjonale virksomheter, i tillegg til omfattende kommunikasjonserfaring.Vi bistår som rådgivere innenfor følgende områder:

Lederkommunikasjon
En leder skal motivere medarbeiderne til innsats og samarbeid, og trekke dem i samme retning for å nå virksomhetens mål. Kommunikasjon spiller en viktig rolle. Målet, retningen og hvordan organisasjonen skal komme dit, må kommuniseres tydelig for å få medarbeiderne med på reisen. Vi gir råd om hvordan god kommunikasjon kan bidra til å nå virksomhetens mål.

Internkommunikasjon
Internkommunikasjon er avgjørende for at medarbeiderne skal forstå virksomhetens grunnpilarer. Hvis en virksomhet går gjennom en krise, eller står foran endring, fusjon eller omorganisering, spiller internkommunikasjon en ekstra viktig rolle. Vi lager opplegg for internkommunikasjon som inkluderer situasjonsanalyse, utvikling av mål, visjoner, verdier og lederpresentasjoner.

Kommunikasjonsstrategi
Vi har lang erfaring med å bistå norske og internasjonale selskaper, offentlige virksomheter og interesseorganisasjoner med utvikling og implementering av kommunikasjonsstrategier. Vi lager strategier som er mulig å implementere, gjennomføre og følge opp med konkrete tiltak.

Omdømmebygging/analyse
Det tar lang tid å bygge et godt omdømme, men det tar kort tid å rive det ned. Å bygge et omdømme er mer enn bare markedsføring og salg. Strategisk kommunikasjon er avgjørende for å bygge tillit og respekt. Vi tilbyr omdømmeanalyser og selskapsposisjonering.

 

 

Besøksadresse: Kavringen brygge 2, 0252 Oslo

Tel: +47 23 89 89 30 

Postadresse: Kavringen brygge 2, 0252 Oslo

Organisasjonsnummer: 996 379 183